Intervolvement

intervolvement websiteIntervolvement is een communicatiebureau, gespecialiseerd in het ontwikkelen van strategie en strategische content. We beschikken over jarenlange ervaring met opdrachten in het kader van duurzaamheid en MVO. We ontwikkelen (marketing)communicatieplannen en –projecten rond deze thema’s. Centraal daarin staat het ontwikkelen van concepten en content. We bouwen stories die de duurzame positionering van de opdrachtgever uitdragen, via tekst, beeld en/of video, en van jaarverslag tot tweet.

Intervolvement helpt op deze wijze opdrachtgevers met het ontwikkelen van een onderscheidende positionering en profilering vanuit duurzaamheidsperspectief. Van daaruit bouwen we aan reputaties en relaties. We kunnen ondersteunen bij het inventariseren van de MVO-kernthema’s en brengen externe en interne drivers en ontwikkelingen in kaart. We inventariseren relevante stakeholders (mapping), analyseren de omgeving (sector en concurrentie) en doen een MVO-nulmeting (in samenwerking met expert-partners). Indien nodig ondersteunen we bij het vaststellen en formuleren van visie en ambitie. We adviseren over implementatie en realiseren (intern en extern) draagvlak. Ook de verslaglegging is bij ons in uitstekende handen.

 De MVO-monitor

De MVO-monitor sluit naadloos aan bij de dienstverlening van Intervolvement. Voordat we kunnen gaan bouwen aan de duurzame en/of mvo-reputatie van een opdrachtgever, is het van belang dat sprake is van visie, ambities, strategie, en liefst ook van concrete prestaties en resultaten. Soms gaan we daarvoor eerst op zoek naar de visie, de strategie en de relevante thema’s. Als het gaat om het genereren van de status quo en de resultaten/prestaties van MVO-inzet, is de MVO-monitor een uitstekende tool; de inzet wordt tastbaar en concreet en maakt facts & figures makkelijk beschikbaar en vergelijkbaar. Dat motiveert!

Bezoek de website van Intervolvement